Nyheter

  • Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller Den 1 [Läs mer..]

Regelquiz 2019

1. Din boll är på första greenen och för att vinna tid, lämnar du flaggstången i hålet. Efter att du puttat, träffar bollen flaggstången i hålet och stannar 30 cm från hålet. Vad är domslutet?

 
 
 

2. Ditt utslag hamnar i ett pliktområde. Du gör två övningssvingar, vidrör marken båda gångerna, och grundar klubban när du adresserar bollen. Vad är domslutet?

 
 
 

3. Din boll hamnar i ett svårt läge i en bunker och du bestämmer dig för att förklara den ospelbar. Du beslutar att droppa bollen utanför bunkern. Vad gäller?

 
 
 

4. Det är slagspel. På fjärde tee peggar du och slår ditt utslag framför teemarkeringarna. Du rättar misstaget och spelar en annan boll, denna gång innanför tee. Vad är domslutet?

 
 
 

5. Ditt tredje slag hamnade i hög ruff. Du hittar en boll men kan inte se om det är din. Utan att markera den lyfter du bollen och identifierar den, därefter återplacerar du bollen. Vad är domslutet?

 
 
 

6. Din boll hamnar i en greenbunker. När du gör din baksving för slaget vidrör du ett löv i bunkern med din klubba. Vad är domslutet?

 
 
 

7. Ett spindelnät sitter fast på ett träd och stör din sving. Du tar bort spindelnätet och slår ditt slag upp på green. Vad är domslutet?

 
 
 

8. Ditt andra slag stannar på green. När du puttar slår du för hårt och bollen rullar av green ned i en bunker. Du förklarar din boll ospelbar och tar lättnad genom att placera en annan boll på green varifrån du puttade. Nästa putt går i hålet. Vad är din score på hålet?

 
 
 

9. När du spelar det nionde hålet stannar din boll nära första hålets green. Om du spelar bollen som den ligger kommer du att stå med dina fötter på första hålets green. Vad gäller?

 
 
 

Question 1 of 9