Nyheter

  • Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller Den 1 [Läs mer..]

Vilken påföljd

1. Spelaren vidrör i baksvingen bunkerväggen som är en torvad sida i bunkern.

 
 
 
 
 
 

2. När tävlingsledningen beslutat avbrott i spel låter spelaren sin boll i spel ligga kvar. När spelaren sedan kommer tillbaka för att starta spelet igen, markerar han bollen, lyfter den och byter till en annan boll som placeras vid markeringen och spelar sedan vidare.

 
 
 
 
 
 

3. Vid Fyrboll slagspel använder en av spelarna en otillåten golfboll på hål 1 och 2. Dock är det partnerns score som blir lagets score på dessa två hål. Vad gäller för laget?

 
 
 
 
 
 

4. Spelare A och B spelar i samma boll. Efter att båda slagit ut på hål 3, ett korthål, och går mot green frågar A vilken klubba B använde för sitt utslag. B svarar järn 6.

 
 
 
 
 
 

5. En spelare ska putta och lägger sin bag parallellt med puttlinjen för att skydda linjen från stark vind. Spelaren blir uppmärksammad på att åtgärden med bagen nog inte är tillåtet. Spelaren tar bort bagen innan putten slås.

 
 
 
 
 
 

6. En spelare markerar sin boll på green genom att placera en markeringsknapp framför bollen.

 
 
 
 
 
 

7. Spelare A letar efter sin boll i ett pliktområde. A hittar bollen i gräset under ett löv som hon lyfter på.

 
 
 
 
 
 

8. Spelare A startade ronden med 14 klubbor. På 10:ans tee missar A utslaget och slår därefter i ilska till sin vagn med klubban som blir skadad. A använder sedan den skadade klubban under resten av ronden.

 
 
 
 
 
 

9. Spelare A har slagit ned i en vattenfylld bunker. A tar lättnad med flagglinjen utanför bunkern.

 
 
 
 
 
 

10. Spelaren som spelat två bollar enligt Regel 20.1c(3) informerar inte tävlingsledningen om det när han/hon lämnar in sitt scorekort, eftersom resultatet var lika med båda bollarna.

 
 
 
 
 
 

11. Spelaren har startat ronden med 14 klubbor. På ett hål kastar hon upp sin driver i ett träd för att försöka få ner sin boll som ligger där och klubban böjs kraftigt. När spelaren passerar 9:an hämtar hon snabbt en annan driver från sin bil och lämnar kvar den skadade

 
 
 
 
 
 

12. Spelaren hittar sin boll i bunkern efter att ha letat i sanden. Innan spelaren slår, krattar han alla fotspår utom de i spellinjen, området för stansen och bollens läge.

 
 
 
 
 
 

13. När spelaren går ned i bunkern för att spela sin boll där råkar han/hon sparka till en kvist. Kvisten far i väg och rubbar bollen flera decimeter. Spelaren spelar bollen som den ligger.

 
 
 
 
 
 

14. Spelaren kan se sin boll under ett träd. På väg fram till bollen råkar spelaren halka och sparka till bollen samtidigt som han/hon tar tag i en gren för att undvika att falla. Grenen bryts och spelaren får nu fri spellinje till green. Spelaren återplacerar bollen och spelar sedan.

 
 
 
 
 
 

15. Spelaren slår från tee och bollen hamnar bakom ett träd. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar korrekt inom två klubblängder, men bollen rullar ut ur lättnadsområdet. Spelaren spelar bollen från det nya läget utanför lättnadsområdet.

 
 
 
 
 
 

16. På första tee spottar en spelare på driverns slagyta eftersom han/hon tror att man kan öka slaglängden genom att täppa till skårorna med saliv. Spelaren slår men luftmissar. Han/hon torkar bort saliven och slår sedan bollen till fairway.

 
 
 
 
 
 

17. Spelaren ska slå över en bunker, toppar slaget och bollen pluggar sig i bunkerns framkant. Han/hon förklarar bollen ospelbar och droppar bollen på föregående plats. Innan bollen spelas därifrån krattar spelaren alla fotspår i bunkern i sin spellinje.

 
 
 
 
 
 

18. Under en matchtävling bryter tävlingsledningen spelet och spelaren väljer att lämna kvar sin boll. När spelet återupptas lyfter spelaren bollen, utan att markera den, och gör ren den. Därefter tar spelaren en ny boll som droppas så nära som möjligt var den andra bollen låg och spelar bollen.

 
 
 
 
 
 

19. Under spelet av 3:e hålet slår spelaren bollen så den hamnar några cm utanför 5:e hålets green. För att kunna slå i riktning mot ”sin” green tar spelaren stansen på green och slår bollen men duffar och slår då upp en stor torva på green.

 
 
 
 
 
 

20. Under en matchtävling har spelaren lyft sin boll, som låg precis bakom hålet, för att göra ren den. Motspelaren vill ha den som stopp inför sin långa putt så motspelaren begär att spelaren ska återplacera bollen. Spelaren gör så och motspelaren puttar och träffar bollen.

 
 
 
 
 
 

21. Spelarens boll ligger pluggad på spelfältet nära en pliktområdesmarkering. Han/hon lyfter bollen, men byter boll och droppar en annan boll i lättnadsområdet och bollen rullar någon decimeter och lägger sig mot den gula pinnen. Spelaren tar bort pinnen utan att bollen rör sig och spelar sedan bollen.

 
 
 
 
 
 

22. Spelaren har startat ronden i en matchtävling med 14 klubbor. Mellan spelet av två hål lånar han/hon motspelarens putter och slår några övningsputtar på det senast spelade hålets green.

 
 
 
 
 
 

23. När spelaren tar bort flaggstången ser han ett löv i hålet. Spelaren tar bort lövet, puttar sedan och sänker putten.

 
 
 
 
 
 

24. I en slagspelstävling böjer spelaren undan långt gräs i närheten av   bollen, så att han/hon kan se bollen när slaget ska slås. Spelaren spelar sedan slaget.

 
 
 
 
 
 

25. Spelaren tror att hans/hennes boll har fått ett hack. Utan att markera bollen lyfter spelaren den och konstaterar att den bara är lite skrapad. Trots det byter han/hon ut bollen och droppar den där den ursprungliga bollen låg och spelar sedan.

 
 
 
 
 
 

26. Spelaren slår sin boll från fairway och bollen hamnar i ett mycket dåligt läge i en bunker och förklarar därför bollen ospelbar. Spelaren markerar och lyfter bollen och tar samtidigt bort några lösa naturföremål intill bollen. Spelaren mäter sedan ut två klubblängder i bunkern men ångrar sig och beslutar att i stället slå bollen från var det senaste slaget slogs.

 
 
 
 
 
 

27. Spelaren har slagit från tee och bollen hamnar i tjock ruff. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar den korrekt i lättnadsområdet och bollen stannar där men lägger sig i ett hål efter en bortslagen torva. Besviken tar spelaren upp bollen och går tillbaka till tee och slår en ny boll därifrån.

 
 
 
 
 
 

28. När spelaren har peggat upp bollen på tee tar han/hon en handduk och torkar upp tillfälligt vatten framför bollen.

 
 
 
 
 
 

29. Spelaren letar någon minut efter sin boll som slogs från tee men går sedan tillbaka och peggar upp en ny boll och slår men missar bollen totalt. Då ropar någon att den första bollen är hittad. Spelaren lyfter bollen från peggen går till den första bollen, spelar hålet med den och slår ut på nästa hål.

 
 
 
 
 
 

30. Spelaren gör några provsvingar och rör då vid sanden i bunkern där spelarens boll ligger. Spelaren slår sedan men bollen stannar kvar i bunkern. Spelaren gör ytterligare en provsving och rör också då vid sanden innan han/hon slår bollen ur bunkern.

 
 
 
 
 
 

31. Spelarens boll ligger pluggad mitt i ett större markerat MUA-område på fairway. Spelaren droppar bollen enligt regeln för pluggad boll, lyfter den sedan och tar lättnad för MUA-området enligt regeln om onormala markförhållanden.

 
 
 
 
 
 

32. Det finns en lokal regel som förbjuder avståndsmätare. Under första hålet använder spelaren en avståndsmätare en gång och sedan ytterligare en gång på andra hålet under en och samma rond.

 
 
 
 
 
 

33. En spelare rubbar en boll under letande, som pluggats och täckts av sanden i ett waste area-område.

 
 
 
 
 
 

34. En spelare har bytt ut sin boll på fairway efter att den fått ett hack. Några hål senare slår spelaren av misstag ut med den skadade bollen och vid inspelet till green råkar han/hon göra ytterligare ett hack i den. Spelaren byter nu ut bollen på green och puttar ut med en felfri boll.

 
 
 
 
 
 

35. I en fyrboll match har spelaren markerat sin boll och lyft den då en av motspelarna fann den störande. Spelarens partner återplacerar sedan bollen.

 
 
 
 
 
 

36. Spelaren puttar på green. Bollen går förbi hålet och är på väg mot bunkerkrattan som spelarens caddie lutar sig mot. Caddien lyfter på krattan så att bollen inte skall träffa den.

 
 
 
 
 
 

37. A och B spelar foursome. A har slagit bollen till ett område markerat som MUA och paret vill ta lättnad. A droppar en boll på korrekt plats varefter spelare B slår sitt slag.

 
 
 
 
 
 

38. En spelare gör en övningssving och råkar träffa en lös sten som rubbar motspelarens boll som ligger två meter snett framför spelarens boll.

 
 
 
 
 
 

39. Bollen ligger på foregreen 15 cm från green, spelarens caddie lyfter ur flaggan, ställer försiktigt ner den på green dit spelaren skall sikta med sin putt och lägger sedan flaggan utanför green.

 
 
 
 
 
 

40. Efter att ha slagit alla övningsslag till vänster på rangen lägger spelare A sina siktpinnar på första tee när han/hon ställer upp sig och slår sitt utslag för att på så sätt försöka träffa fairway.

 
 
 
 
 
 

41. En spelare glömmer av sig på första green och stöder putteränden mot magen vid puttningen.

 
 
 
 
 
 

42. I en klubbtävling utan särskilda bestämmelser angående bollar spelar en spelare på X-out-märkta bollar.

 
 
 
 
 
 

43. Spelarens boll ligger pluggad i sitt eget nedslagsmärke i ruffen. Spelaren droppar bollen 50 cm bakom nedslagsmärket och bollen stannar direkt. Han/hon slår sedan slaget från detta läge.

 
 
 
 
 
 

44. I en foursome matchtävling missar spelaren avsiktligt slaget så att spelarens partner kan slå nästa slag. Partnern spelar bollen.

 
 
 
 
 
 

45. Spelaren tar bort en sten som är nedtryck i spellinjen på green. Han/hon lagar sedan hålet genom att trycka till det med foten.

 
 
 
 
 
 

46. Spelaren adresserar sin boll på en sluttande green och ser att bollen är smutsig. Han/hon markerar, lyfter, rengör och återplacerar sedan bollen. Bollen ligger stilla någon sekund men rullar sedan närmare hål utan någon uppenbar anledning. Spelaren spelar bollen från det nya läget.

 
 
 
 
 
 

Question 1 of 46