Nyheter

  • Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller Den 1 [Läs mer..]

Introduktionskort

Policy gällande Introduktionskort

SGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Hofors GK i tjänste- och studiesyfte.

Hofors GK ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s introduktionskort samt innehavare av PGA, GAF och SGA kort förutsatt att besöket har anmäls minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag med start före 14.00.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.

Denna policy gällande SGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort följer de rekommendationer som SGF fastställt på årsmöte 2010.

Anmälan av besök sker enligt nedan:

För SGF:s introduktionskort – till reception eller kansli.

För GAF-kort – till Kansli För PGA-kort – till instruktör.

För SGA-kort – till greenkeeper.